ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY TRÌNH ISO 9001 : 2008
Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện năm 2016

 

FILE ĐÍNH KÈM: Tại đây

 

Tin đã đưa
  • SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ( 08/09/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk