ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sở Tư pháp sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 02/10/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phan Thị Hồng Thắng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở; Trưởng (Phó) phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, các nhiệm vụ công tác Tư pháp đã được khẩn trương triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả nổi bật nhất phải kể đến là công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, trong đó đã chú trọng thực hiện và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 02 (2014 - 2018); công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được đẩy mạnh thực hiện và tiếp tục được hoàn thiện về thể chế; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, đặc biệt là đã tích cực triển khai tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015”, gắn với hoàn thành tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; công tác hành chính tư pháp đã chú trọng đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được thực hiện kịp thời, đúng quy định, giải quyết được một lượng lớn yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của người dân; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục chú trọng xã hội hóa các tổ chức hành nghề công chứng; công tác trợ giúp pháp lý đã chú trọng vào việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý; tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý được quan tâm củng cố, kiện toàn; việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là đã triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động quản lý và điều hành... qua đó nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh đó thì việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: chất lượng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; công tác đăng ký hộ tịch tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng sai sót, vi phạm; công tác đánh giá, chấm điểm về chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 tại một số địa phương còn thiếu chính xác…

Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp tại cơ sở; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong 3 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở cũng đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn công tác Tư pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Thắng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư pháp tỉnh đã đạt được trong 9 đầu năm 2019; đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung rà soát kế hoạch công tác tư pháp chung, các kế hoạch công tác tư pháp chuyên đề để thực hiện hoàn thành đúng và trước tiến độ; chú trọng tập huấn nghiệp vụ một số lĩnh vực công tác tư pháp; đẩy mạnh việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát, hệ thống hóa kỳ 2; hoàn thành tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; quan tâm, thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; định hướng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác cho năm 2020..

 Nguyễn Thắm

Tin đã đưa
  • Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu không phải nộp lệ phí ( 30/09/2019 )
  • Hướng dẫn xác định nguồn chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở ( 27/09/2019 )
  • Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 ( 24/09/2019 )
  • THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ( 23/09/2019 )
  • Tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ bảo hiểm y tế. ( 20/09/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk