ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Lĩnh vực Hành chính tư pháp
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK LĂK
 
TT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I
HỘ TỊCH
1
II
QUỐC TỊCH
1
2
3
4
5
6
III
NUÔI CON NUÔI
1
2
3
IV
LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1
2
3
4

 

 

 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản ( 08/01/2019 )
  • Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo ( 02/06/2014 )
  • Lĩnh vực Công chứng ( 08/08/2013 )
  • Thẩm định văn bản ( 12/10/2010 )
  • Góp ý văn bản ( 12/10/2010 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk