ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 19/11 đến 23/11/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
19/11
Sáng
 
 
Chiều
Dự họp thành viên UBND tỉnh để thông qua nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX và văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
20/11
Sáng
Dự họp UBND tỉnh để trao đổi với các đơn vị liên quan về việc xử lý các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn tỉnh
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
21/11
Sáng
Dự họp Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
22/11
Sáng
Dự họp UBND tỉnh giải quyết một số vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
23/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.
Lãnh đạo Sở
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 12/11 đến 16/11/2018 ( 12/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018 ( 05/11/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 02/10/2018 ( 29/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến 26/10/2018 ( 21/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến 19/10/2018 ( 15/10/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk