ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030. Cụ thể:

Mật độ chăn nuôi năm 2020 là 0,7 (ĐVN/ha); mật độ chăn nuôi từ năm 2021 đến năm 2030 là 1,0 (ĐVN/ha).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi tại địa phương, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường xác định diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định mật độ chăn nuôi định kỳ hàng quý và chỉ đạo phát triển chăn nuôi cho phù hợp với mật độ chăn nuôi của tỉnh theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày 27/12/2020./.

Trọng Đức

Tin đã đưa
  • Thông qua các nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ Mười một ( 29/12/2020 )
  • Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình ( 25/12/2020 )
  • Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 ( 23/12/2020 )
  • HỘI THẢO QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( 21/12/2020 )
  • Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021 (7h30 ngày 23/12/2020) ( 21/12/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk