ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Thông báo mời tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

  

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

Số: 01/TB-TGPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đắk Lắk, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Mời tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

 

Căn cứ quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP  ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để thực hiện tư vấn pháp luật tại địa phương, cụ thể như sau:

1. Về điều kiện:

Những người đang cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hiện đã nghỉ hưu, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, đã từng là: Trợ giúp viên pháp lý; Thẩm phán, Thẩm tra viên ngành tòa án; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngành kiểm sát; Điều tra viên; Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án dân sự; Chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước.

Người tham gia làm Cộng tác viên sẽ được Giám đốc Sở Tư pháp cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm, hưởng thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

2. Về thành phần hồ sơ:

Người có nguyện vọng làm Cộng tác viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị làm cộng tác viên (Theo mẫu TP- TGPL-10 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BTP);

- Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định;     

- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

- 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 39 Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hoặc thông qua dịch vụ bưu chính, fax, hình thức điện tử (Email: tgplnn@tuphap.daklak.gov.vn).

Khi cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại: 02623.857.146 Phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (b/c);

- Trang thông tin điện tử Sở;

- GĐ, PGĐ TT;

- Phòng NV1, NV2, Các CN;

- Lưu: VT, HC-TH.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Trung Hiếu

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                          

 

Tin đã đưa
  • Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 06/02/2018 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( 05/02/2018 )
  • Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh ( 02/02/2018 )
  • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh ( 01/02/2018 )
  • Một số quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 31/01/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk