ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP Gửi câu hỏi
  Thay đổi họ và tên

  Em mang họ Ma theo họ của cha đẻ, nay em đã 19 tuổi muốn thay đổi theo họ của mẹ là họ Võ và muốn thay đổi cả chữ đệm và vì em rất mặc cảm khi bạn bè trêu chọc, ba mẹ em đã ly hôn, tên em không trùng với tên ai trong dòng họ gia đình. Vậy em cần phải nộp giấy tờ gì cho cơ quan nhà nước? Em có cần phải có ý kiến của cha mẹ em hay không?

  ( Ma Thị Hằng - 23/01/2019 )

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch thì phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm "thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự".

  - Đối với việc thay đổi họ: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi họ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Do vậy, nếu người yêu cầu xuất trình được giấy tờ chứng minh quan hệ cha - mẹ - con thì có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú hoặc nơi đăng ký hộ tịch trước đây thực hiện việc thay đổi họ.

  - Về việc thay đổi tên theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền yêu cầu nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên (bao gồm cả chữ đệm) trong trường hợp: a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt; c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi; e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.

  Nếu người yêu cầu xuất trình được giấy tờ chứng minh căn cứ thay đổi chữ đệm, tên thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì được giải quyết yêu cầu thay đổi chữ đệm, tên theo quy định.

   

  Câu hỏi cùng chuyên mục
 • Hỏi về cấp bản chính giấy khai sinh (Trần Văn Thành - 22/09/2017 )
 • Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn (Nguyễn Tiến M. - 22/09/2017 )
 • Chứng thực bản sao từ bản chính (Trần Thị Tuyết Ánh - 22/09/2017 )
 • Đăng ký khai sinh (Trần Thanh Vân - 22/09/2017 )
 • Chia tài sản khi ly hôn (Nguyễn Thị Thanh B - 22/09/2017 )