ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII (2019-2024)

Sau khi nhận được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND phê duyệt Đề án số 35/ĐA-ĐLS ngày 14/5/2019 của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk về tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII và Phương án số 20/PA-ĐLS ngày 06/3/2019 của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk về xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII.

Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức trong 02 ngày vào tháng 6/2019. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự bầu vào Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VIII đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sau khi kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm báo cáo kết quả Đại hội để Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem xét, phê chuẩn./.

THANH THỦY

Tin đã đưa
  • Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk ( 10/06/2019 )
  • Huyện Ea H’leo tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” ( 07/06/2019 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn ( 06/06/2019 )
  • Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi ( 04/06/2019 )
  • SỞ TƯ PHÁP THAM DỰ GIẢI VIỆT DÃ TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 4 NĂM 2019 ( 03/06/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk