ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 02/2011/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Sửa đổi, bổ sung và đính chính một số nội dung Quy chế làm việc của UBND huyện Ea Súp khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND huyện Ea Súp)
  Ngày ban hành 13/10/2011
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Huyện Ea Súp
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download