ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
THAY ĐỔI MỐC THỜI GIAN BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ngày 03/9/2019 Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Công văn số 72/BATGT-VP về việc thay đổi mốc thời gian báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông theo mốc thời gian sau:

1. Đối với Báo cáo tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Ban An toàn giao thông các địa phương và các cơ quan liên quan phải báo cáo bằng phương thức nhanh nhất về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh để phối hợp chỉ đạo công tác khắc phục và các biện pháp phòng ngừa tai nạn.

2. Đối với Báo cáo định kỳ hằng tháng: mốc thời gian báo cáo các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông được tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng báo cáo; báo cáo gửi về Văn phòng ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 hằng tháng.

3. Đối với Báo cáo Quý I: mốc thời gian báo cáo các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 3 của năm báo cáo; báo cáo gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 tháng 3 của năm báo cáo.

4. Đối với Báo cáo Quý III: mốc thời gian báo cáo các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9 của năm báo cáo; báo cáo gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 tháng 9 của năm báo cáo.

5. Đối với Báo cáo 6 tháng đầu năm: mốc thời gian báo cáo các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo; báo cáo gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.

6. Đối với Báo cáo năm: mốc thời gian báo cáo các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo; báo cáo gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 22 tháng 12 của năm báo cáo.

7. Đối với Báo cáo chuyên đề: thực hiện theo yêu cầu của Ban An toàn giao thông tỉnh về chương trình, kế hoạch, chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Diễm Xuân

 

 

 

Tin đã đưa
  • HUYỆN CƯ KUIN MỞ LỚP TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI CHO LÃNH ĐẠO UBND XÃ; TRƯỞNG CÔNG AN XÃ; TRƯỞNG THÔN, BUÔN VÀ CÔNG AN VIÊN THÔN, BUÔN ( 16/09/2019 )
  • Sở Tư pháp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại đơn vị kết nghĩa ( 13/09/2019 )
  • 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trong năm học 2019 - 2020 ( 11/09/2019 )
  • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh ( 09/09/2019 )
  • Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục địa phương ( 04/09/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk