ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019

Nhằm tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) năm 2019 thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 6900/KH-UBND ngày 23/8/2019 về việc tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tập trung vào các nội dung chính sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Thứ hai, quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019;

Thứ ba, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội…  

Thứ tư, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, nhiều hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh được xác định tại Kế hoạch như: quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh mới ban hành trong năm 2019 để định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội thông qua các hình thức như: họp báo, hội nghị, hội thảo, tọa đàm,... và trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chuyên mục Hưởng ứng Ngày Pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử, tạp chí, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng tải, cập nhật thông tin, tư liệu, các bài viết, hình ảnh về Ngày Pháp luật; truyền thông về Ngày Pháp luật qua các phương tiện trực quan như: panô, áp phích, băng rôn, phướn…; đặc biệt là hoạt động tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 cần tổ chức thường xuyên, liên tục, nhất là trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019.

Để tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này có hình thức triển khai Ngày Pháp luật năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Nguyễn Bình

Tin đã đưa
  • QUAN TÂM CÁC THÔNG ĐIỆP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA TRẺ EM TẠI DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019 ( 26/08/2019 )
  • GIAO LƯU VỚI SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỂN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM ( 26/08/2019 )
  • MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 23/08/2019 )
  • BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ( 22/08/2019 )
  • Tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe” ( 20/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk