ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh

Tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh, có hiệu lực từ  ngày 20 tháng 7 năm 2020 đã quy định về mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/người/vé

STT

Điểm tham quan

Người lớn

Trẻ em

1

Các điểm danh lam thắng cảnh:

 

 

 

- Cầu treo (Trung tâm Du lịch Buôn Đôn)

40.000

30.000

 

- Thác Krông Kmar - Krông Bông

30.000

25.000

 

- Thác Dray K’nao - M'Đrắk

30.000

25.000

 

- Các danh lam thắng cảnh khác

30.000

25.000

2

Các công trình văn hóa, di tích lịch sử

30.000

20.000

3

Bảo tàng

30.000

20.000

Nghị quyết quy định việc miễn, giảm thu phí như sau:

- Giảm 50% mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng đối với các trường hợp sau:

+ Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định trên thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

+ Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+ Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi.

Đối với người thuộc diện hưởng cả hai hoặc ba trường hợp ưu đãi trên thì chỉ giảm 50% phí.

- Miễn phí trong trường hợp là người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.

Đặc biệt, từ 01/7/2020 đến 31/12/2020, giảm 50% mức thu phí thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng do các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch quản lý. Riêng đối với những đối tượng đã được giảm phí thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng thì được miễn toàn bộ khoản phí trên.

Chi tiết văn bản xem tại http://vbpl.vn/daklak./.

 

Hồng An

Tin đã đưa
  • HÔM NAY NGÀY 01/9, ĐỢT THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU ( 01/09/2020 )
  • Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 26/08/2020 )
  • Tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức hoặc công chức cấp xã ( 25/08/2020 )
  • Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ( 21/08/2020 )
  • Mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 19/08/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk