ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2016/CT-UBND
  Nội dung trích yếu Tăng cường thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản dịch, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo
  Ngày ban hành 04/04/2016
  Hình thức văn bản Chỉ thị
  Cơ quan ban hành Huyện Ea H'leo
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download