ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi thông qua kiểm soát vận chuyển lợn giống, sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến sâu trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn; đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn giống và các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến sâu để phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), ngày 15/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 452/UBND-NNMT yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với sản phẩm thịt lợn đã qua chế biên sâu khi được vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu sau: có nguồn gốc từ lợn đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với bệnh DTLCP theo Công văn số 5169/HD-BNN-TY ngày 22/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; được sản xuất tại cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản xuất thịt lợn được đóng gói kín; được cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý cấp tỉnh tại nơi xuất phát thực hiện kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo đúng quy định và thông báo cho cơ quan chuyên ngành thú ý cấp tỉnh nơi đến, trên tuyến đường vận chuyển.

Thứ hai, lợn giống khi được vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh qua các trạm, chốt kiểm dịch động vật trên tuyến đường vận chuyển cần thực hiện việc kiểm dịch theo đúng quy định, trách gây ách tắc và làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là bệnh DTLCP.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thú y trong việc kiểm dịch vận chuyển lợn; trường hợp phát hiện hạch sách, cố tình gây ách tắc tại các trạm, chốt kiểm dịch động vật thì phải xử lý nghiêm. Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm thịt lợn (chưa qua chế biến sâu) không đúng quy định, thông báo cho cơ quan thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch biết những trường hợp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng theo quy định nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trên lợn.

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Các chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức ( 04/02/2020 )
  • Kế hoạch công tác năm 2020 của Thanh tra Sở Tư pháp ( 03/02/2020 )
  • UBND tỉnh có Kế hoạch đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh ( 30/01/2020 )
  • Triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp ( 21/01/2020 )
  • Sở Tư pháp viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và thăm, chúc Tết đơn vị kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ( 20/01/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk