ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • CÔNG CHỨNG - CHỨNG THỰC Gửi câu hỏi
  Thành lập Văn phòng công chứng

  Điều kiện để có thể thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quy định như thế nào?

  ( Nguyễn Thanh H - 21/09/2017 )

  Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

               Thứ nhất, việc thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải phù hợp Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk được ban hành kèm theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh Kế hoạch thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các huyện được thành lập một Văn phòng công chứng trong năm 2017 (tháng 9/2017) gồm: Buôn Đôn, Krông Búk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, Ea H’leo; trong năm 2018: Ea H’leo, Lắk, Ea Súp; trong năm 2019: M'Đrắk. Như vậy, thời gian, số lượng, địa bàn được thành lập Văn phòng công chứng tại tỉnh Đắk Lắk có lộ trình cụ thể.
             Thứ hai, điều kiện chung đối với Văn phòng công chứng dự kiến thành lập: Tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh, có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn; Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên; tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; trụ sở phải có địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên và người lao động; một số quy định khác có liên quan.
           Thứ ba, điều kiện cụ thể đối với Văn phòng công chứng dự kiến thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk, gồm các tiêu chí bắt buộc: 03 thư ký nghiệp vụ công chứng có trình độ Đại học Luật trở lên; 01 nhân viên kế toán có trình độ cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên; 01 nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin có trình độ trung cấp trở lên; có nhân viên làm công tác lưu trữ; tổng diện tích trụ sở (bao gồm tổng diện tích phòng làm việc của Công chứng viên, nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng) từ 140m2 trở lên; chỗ giữ xe với diện tích từ 50 m2 trở lên; dự kiến trang bị máy photocopy, 05 máy tính, 01 máy in cùng các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng; dự kiến thiết kế trang web và kết nối internet 05 máy tính; dự kiến phương án đầu tư trang bị phần mềm nghiệp vụ công chứng, kế toán và kết nối với cơ sở dữ liệu của Sở Tư pháp. Ngoài ra, Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn quy định một số tiêu chí ưu tiên được chấm điểm khi thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.
           Dựa trên kết quả thẩm định của Tổ thẩm định, hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc (tổng điểm chấm tiêu chí bắt buộc đạt 60 điểm) và có tổng số điểm cao nhất trong tổng số 100 điểm (điểm chấm tiêu chí bắt buộc cộng điểm chấm tiêu chí ưu tiên) sẽ được Sở Tư pháp trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập./.
  Thanh Thủy
   
   
  Câu hỏi cùng chuyên mục