ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến 05/10/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
01/10
Sáng
Dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ BA
02/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
03/10
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ NĂM
04/10
Sáng
 
 
Chiều
Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đ/c Phạm Văn Phước
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
05/10
Sáng
Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 9 tháng đầu năm 2018.
Lãnh đạo Sở
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của công dân.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 24/9 đến 28/9/2018 ( 23/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 17/9 đến 21/9/2018 ( 17/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 10/9 đến 14/9/2018 ( 08/09/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 03/9 đến 07/9/2018 ( 31/08/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 27/8 đến 31/8/2018 ( 27/08/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk