ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đắk Lắk triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017

Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 2889/KH-UBND triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHYT; tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ trên 95% là cán bộ, công chức, viên chức, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ hưu trí mất sức và các đối tượng bảo trợ xã hội khác; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ thấp là nhân dân, lao động tự do, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, học sinh, sinh viên, lao động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt tỷ lệ 81,6%; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT, thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm cân đối thu chi quỹ BHYT.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp như: Tiếp tục đề xuất để hoàn thiện chính sách BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các đối tượng đã tham gia BHYT. Đối với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp thì cùng với giải pháp chung như tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, vận động tham gia còn phải bảo đảm người có nhu cầu được tiếp cận với thông tin về BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ngoài ra, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Đắk Lắk, trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,…và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để bảo đảm việc khám chữa bệnh cũng như phục vụ người bệnh tốt hơn./.

H’Cuăn

Tin đã đưa
  • THÔNG BÁO ( 06/12/2016 )
  • Đắk Lắk triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” ( 18/07/2016 )
  • Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính ( 01/06/2016 )
  • Giờ mở cửa cửa hàng bán lẻ xăng dầu không sau 6h sáng và giờ đóng cửa nghỉ bán không trước 18h hàng ngày ( 04/05/2016 )
  • Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 ( 18/08/2015 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk