ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Về số lượng cán bộ theo dõi, quản lý: Mỗi xã, phường, thị trấn có tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đó ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc tổ chức các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng, với số lượng như sau: Đối với xã có dưới 20 người cai nghiện thì Tổ công tác gồm 07 người; đối với xã có từ 20 người cai nghiện trở lên, cứ thêm 03 người cai nghiện thì thêm 01 người tham gia Tổ công tác. Căn cứ nơi cư trú của người cai nghiện, Tổ công tác bố trí các thành viên tại tổ dân phố, thôn, buôn để thuận tiện cho công tác quản lý, giúp đỡ người cai nghiện.

Về mức hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý: Cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ với mức 350.000 đồng/người/tháng.

Về nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách xã, phường, thị trấn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2019./.

Trọng Đức

 

Tin đã đưa
  • Một số quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa ( 01/08/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ( 30/07/2019 )
  • Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng năm 2019” ( 29/07/2019 )
  • Sở Tư pháp dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng tại đơn vị kết nghĩa ( 26/07/2019 )
  • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022 ( 25/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk