ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 5842/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
  Ngày ban hành 01/11/2011
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Huyện Krông Pắc
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm