ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 03/2016/NQ-HĐND
  Nội dung trích yếu Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch xây dựng đo thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020
  Ngày ban hành 30/12/2016
  Hình thức văn bản Nghị quyết
  Cơ quan ban hành Huyện Ea H'leo
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download