ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ngày 19/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này được ban hành để xử lý những văn bản, phần văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp sau rà soát năm 2019 mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế, sửa đổi, bổ sung nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực.

Theo đó, Quyết định bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản cụ thể như sau:

- Bãi bỏ toàn bộ đối với 04 Quyết định: Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 về việc giao trách nhiệm và uỷ quyền trong công tác đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Bãi bỏ một phần đối với 04 Quyết định sau:

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực tại Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 ban hành Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, (riêng Khoản 2 Điều 9 đã hết hiệu lực tại Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh) (văn bản hết hiệu lực toàn bộ sau khi bãi bỏ).

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4; Điều 5; điểm a, b khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 9; cụm từ “quy định thời gian dạy thêm, học thêm” tại Khoản 1 Điều 1; cụm từ “quy định về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm” tại Khoản 1 Điều 1; cụm từ “thời gian dạy thêm, học thêm” tại tiêu đề Điều 4; cụm từ “hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm” tại Khoản 3 Điều 11 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013.

Bãi bỏ các Điểm a, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 4 Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 (văn bản hết hiệu lực toàn bộ sau khi bãi bỏ).

Bãi bỏ một phần Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gồm: Phần B Phụ lục 1 (giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Phần B Phụ lục 2 (giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Phần B Phụ lục 3 (giá dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), Phần B Phụ lục 4 (giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Buôn Ma Thuột); cụm từ “đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" tại Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020./.                                                

                                                                                                 Phan Hiền

Tin đã đưa
  • Mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh ( 04/09/2020 )
  • HÔM NAY NGÀY 01/9, ĐỢT THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU ( 01/09/2020 )
  • Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 26/08/2020 )
  • Tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức hoặc công chức cấp xã ( 25/08/2020 )
  • Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ( 21/08/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk