ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Từ 01/9/2020, gian dối trong lập tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ bị phạt đến năm triệu đồng
Đây là một nội dung mới được quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;
BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Ngày 08/7/2020, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2030
Tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật
Tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký khai sinh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐÃ KẾT THÚC ĐỢT 1 VỚI KẾT QUẢ NGOÀI MONG ĐỢI
Đợt 1, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 của tỉnh đến hết ngày 31/7/2020 đã kết thúc
Sở Tư pháp triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX
Ngày 08/7/2020, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Đắk Lắk Khóa IX đã thông qua 07 nghị quyết, gồm:
Quy định về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ngày 29/06/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản
Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày 08/7/2020, tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND
Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa có Công văn số 6592/UBND-KGVX, ngày 29/7/2020 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
Sở Tư pháp triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Kể từ nay, các ngành, nghề kinh doanh “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” phải thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp
Đây là hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý,
Sở Tư pháp viếng Nghĩa trang Liệt sỹ và thăm hỏi các gia đình chính sách tại buôn Plum kết nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
Sáng ngày 27/7/2020, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Đoàn đại biểu Sở Tư pháp
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM
Để tăng cường công tác quản lý điều kiện đảm bảo an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
Triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6282/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk