ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022
Nhằm nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên nói riêng và Nhân dân nói chung trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”.
Theo đó, Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể là hàng năm 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh. Bên cạnh đó,tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện 200 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ xây dựng 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.
Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đề án đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp sau: một là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hai là, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội và lực lượng nòng cốt về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ba là, xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên; bốn là, tích cực phối hợp tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phối hợp giám sát; phát hiện tố giác hoạt động vi phạm về môi trường, công tác tuyên dương, khen thưởng.
Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

Diễm Xuân

 

Tin đã đưa
  • Sở Tư pháp sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 ( 24/07/2019 )
  • Không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công ( 22/07/2019 )
  • Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2019 ( 16/07/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 ( 15/07/2019 )
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi ( 15/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk