ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP: Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Nghị định nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 644/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 01/6/2018,
Bổ sung quy định về yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007
Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Ngày 02/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
UBND huyện Ea H’leo tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở năm 2018
Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 06/ 02/2018
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin và chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin
Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân được quy định tại Điều 25 Hiến
Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 461/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP: Ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/07/2018.
Sở Tư pháp tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 tại buôn kết nghĩa
Sáng 01/6/2018, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Plum, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp
Chương trình "Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" tháng 5-2018
Tối 28/5/2018, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Báo Đắk Lắk tổ chức chương trình “Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” tháng 5-2018
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 17/5/2018,
Triển khai Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
Trên cơ sở Chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-MTTQ ngày 22/3/2018 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk
Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk