ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/10/2017, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND về việc quy định giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, áp dụng với các bệnh nhân đến khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của nhà nước trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, được quy định cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Giá thu

(đồng)

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc)

1.      

Khám ban đầu

đồng/lần/ người

20.000

Không quá 01 lần/người trong quá trình điều trị

2.      

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần/ người

18.000

Không quá 01 lần/người trong quá trình điều trị

3.      

Khám định kỳ

đồng/lần/ người

10.000

01 lần/01 tháng hoặc khám theo yêu cầu

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

4.      

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/lần/ người/ngày

4.000

 

5.      

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/

người/ngày

6.000

 

III

Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm)

6.      

Tư vấn cá nhân

đồng/lần/ người

10.000

Năm đầu điều trị (Không quá 14 lần/năm). Từ năm điều trị thứ hai (Không quá 4 lần/năm).

Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân.

 

7.      

Tư vấn nhóm

đồng/lần/ người

5.000

Năm đầu điều trị (Không quá 6 lần/năm).Từ năm điều trị thứ hai (Không quá 4 lần/năm).

Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của nhà nước trên địa bàn tỉnh được để lại toàn bộ khoản thu cho đơn vị sử dụng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2017./.

    Phan Hiền

Tin đã đưa
  • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh ( 01/02/2018 )
  • Một số quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 31/01/2018 )
  • Đắk Lắk tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 30/01/2018 )
  • Bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 29/01/2018 )
  • Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 29/01/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk