ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức hoặc công chức cấp xã

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức), việc tuyển dụng công chức đối với người đang là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức khi người dự tuyển đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm. Tuy nhiên, các trường hợp dự tuyển được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật; có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.

Điều kiện tuyển dụng vào công chức cũng được quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) gồm:

- Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên;

- Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không kể thời gian tập sự, thử việc. Nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn.

Quỳnh Hương

Tin đã đưa
  • Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác ( 21/08/2020 )
  • Mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 19/08/2020 )
  • Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định 03 bước khi đăng ký hộ tịch trực tuyến gồm: ( 17/08/2020 )
  • Quy định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ( 13/08/2020 )
  • Các biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức ( 11/08/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk