ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY TRÌNH ISO 9001 : 2008
Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2016 của Sở Tư pháp

 

FILE ĐÍNH KÈM: Kế hoạch số 15/KH-STP

 

Tin đã đưa
  • SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ( 08/09/2018 )
  • Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ( 09/06/2016 )
  • Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện năm 2016 ( 04/02/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk