ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP Gửi câu hỏi
  Hỏi về cấp bản chính giấy khai sinh

  Anh trai tôi hiện đang sinh sống, làm việc tại Đức. Để làm thủ tục nhập quốc tịch Đức, anh trai tôi phải nộp một số giấy tờ trong đó có giấy khai sinh. Tuy nhiên, bản chính Giấy khai sinh của anh ấy đã bị thất lạc. Anh ấy đã ủy quyền cho tôi liên hệ với UBND xã V., huyện Buôn Đôn (là nơi đăng ký khai sinh trước đây của anh ấy) để đề nghị cấp trích lục bản sao Giấy khai sinh và được biết Sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ được. Vậy, tôi phải làm gì để có được bản chính giấy khai sinh cho anh trai của mình?

  ( Trần Văn Thành - 22/09/2017 )

   Vấn đề ông hỏi chúng tôi trả lời như sau:

  - Theo quy định tại Điều 40, Điều 41, Điều 42 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 thì việc khai sinh của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Việc đăng ký lại khai sinh chỉ được thực hiện nếu người có yêu cầu còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
  - Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh. Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp   thực hiện.
  - Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm:
  + Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
  + Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó.
  Như vậy, theo quy định trên ông, có thể liên hệ với UBND huyện Buôn Đôn để thực hiện đăng ký lại khai sinh cho anh trai của ông./.
   
   
  Câu hỏi cùng chuyên mục
 • Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn (Nguyễn Tiến M. - 22/09/2017 )
 • Chứng thực bản sao từ bản chính (Trần Thị Tuyết Ánh - 22/09/2017 )
 • Đăng ký khai sinh (Trần Thanh Vân - 22/09/2017 )
 • Chia tài sản khi ly hôn (Nguyễn Thị Thanh B - 22/09/2017 )
 • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn (Nguyễn Thị P - 12/05/2016 )