ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Không được dùng tiền ngân sách nhà nước để nộp phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

 Đây là quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Theo đó, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.

 

Phương Linh

 

 

Tin đã đưa
  • Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2019 ( 16/07/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 ( 15/07/2019 )
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi ( 15/07/2019 )
  • Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập ( 09/07/2019 )
  • Quy định việc tặng quà, nhận quà của các cơ quan, tổ chức, đơn vị người có chức vụ, quyền hạn ( 08/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk