ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Thủ tướng Chính phủ, qua đó xây dựng đội ngũ hòa giải viên cơ sở có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới, ngày 5/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6247/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch gồm các nội dung chính như sau:

Xây dựng đội ngũ tập huấn viên để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện chỉ đạo điểm; tổ chức hội nghị diễn đàn giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở; huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc và các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Sở Tư pháp được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

D.H

 

Tin đã đưa
  • Công điện khẩn ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ( 09/08/2019 )
  • Các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX ( 06/08/2019 )
  • Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thuộc các xã, phường, thị trấn ( 02/08/2019 )
  • Một số quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa ( 01/08/2019 )
  • Hội nghị trực tuyến Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ( 30/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk