ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP Gửi câu hỏi
  Đăng ký khai sinh

  Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu nhưng không có con. Tháng trước, khi đi làm tôi tình cờ thấy một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên hè đường. Thấy cháu bé bị sốt cao, tôi đưa cháu vào bệnh viện điều trị một thời gian rồi đưa về nhà nuôi. Nay tôi muốn đăng ký khai sinh cháu bé thì phải làm những thủ tục gì?

  ( Trần Thanh Vân - 22/09/2017 )
  Vấn đề bà hỏi chúng tôi trả lời như sau:
  - Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. 
  Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.
  Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điểm nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập.
  Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.
  - Sau khi lập biên bản, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.
  -  Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em. 
  Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”.
  Như vậy, theo quy định trên thì bà có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi bà phát hiện trẻ bị bỏ rơi. UBND cấp xã sẽ thực hiện thông báo như quy định. Nếu hết thời hạn này không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ thì bà sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu./.
                                                                                                        Thanh Bình
   
   

   

  Câu hỏi cùng chuyên mục
 • Chia tài sản khi ly hôn (Nguyễn Thị Thanh B - 22/09/2017 )
 • Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn (Nguyễn Thị P - 12/05/2016 )
 • ỦY QUYỀN (HOÀNG THỊ KIM NHI - 28/12/2012 )
 • LÀM GIẤY KHAI SINH (Nguyễn Văn Năm - 08/10/2012 )
 • TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN (Phan Cẩm Ngọc - 14/08/2012 )