ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Năm an toàn giao thông 2018”

Ngày 22/01/2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 – 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai gồm:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Chương trình số 19-CTr/TU ngày 17/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CTr/TW; Nghị quyết sô 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ và các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào nghèo; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông” trong đó chú trọng giới trẻ, thanh, thiếu niên.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các địa phương…

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; công tác đăng kiểm phương tiện.

5. Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt và quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ; tiếp tục rà soát lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu giao thông đường bộ; thường xuyên ra soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

6. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT…

7. Tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe, duy trì Trạm kiểm tra tải trọng xe 24/24, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần; tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật…

8. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, nhằm lập lại TTATGT đường thủy nội địa, không để xảy ra TNGT đường thủy.

9. Duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình về bảo đảm TTATGT; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm phát huy hiệu quả; đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trên khắp địa bàn…

10. Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018” trên địa bàn tỉnh…

11. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải; nâng cao chất lượng vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng trong đô thị và vận tải kết nối các đô thị trung tâm tỉnh với trung tâm huyện, các khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn.

 

Diễm Xuân

Tin đã đưa
  • Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 08/02/2018 )
  • Thông báo mời tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý ( 07/02/2018 )
  • Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 06/02/2018 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( 05/02/2018 )
  • Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh ( 02/02/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk