ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 654/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15/04/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQ của ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới để phát hiện, xử lý các hành vi mua, bán, tàng trữ trái phép, buôn lậu các loại pháo; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh…

 

H.C

 

Tin đã đưa
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn ( 05/02/2018 )
  • Giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh ( 02/02/2018 )
  • Tăng cường công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh ( 01/02/2018 )
  • Một số quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 31/01/2018 )
  • Đắk Lắk tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 30/01/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk