ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

- Chức năng, nhiệm vụ: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có con dấu, tài khoản riêng; có chức năng, nhiệm vụ:
a) Tổ chức bán đấu giá các loại tài sản, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ công tác theo chỉ đạo của Giám đốc.
b) Phối hợp xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bán đấu giá tài sản để Giám đốc ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia góp ý các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực phụ trách và các văn bản khác do Giám đốc giao.
c) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng đấu giá cho đội ngũ Đấu giá viên, nhân viên tại đơn vị.
d) Đấu giá viên thực hiện điều hành các cuộc bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức bộ máy: gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Đấu giá viên và các chuyên viên, nhân viên.

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Cơ quan

Di động

1

...

Giám đốc

02623 942 424

...

Email: 

2

Mai Thế Tạo

P. Giám đốc

02623 954 464

0905 119 565

Email: taomt@tuphap.daklak.gov.vn

3

Vũ Đình Tuệ

P. Giám đốc

02623 954 464

0913 434 151

Email: tuevd@tuphap.daklak.gov.vn

Trụ sở: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.