ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2020

Để kịp thời triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2020, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 25/11/2020, Sở Tư pháp Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn công pháp chế cho gần 200 cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã được Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu các chuyên đề về một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quán triệt, phổ biến nội dung các Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; chuyên đề về một số nội dung cơ bản về công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và chuyên đề về một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Một số nội dung được giới thiệu tại Hội nghị như: Điểm mới về thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng văn bản QPPL; thu hẹp phạm vi văn bản QPPL của HĐND cấp tỉnh phải lập thủ tục đề nghị xây dựng văn bản theo quy trình chính sách; điểm mới về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; các nội dung công tác theo dõi thi hành pháp luật; các điều kiện bảo đảm cho thi hành pháp luật; trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật …

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tập trung giải đáp những thắc mắc của đại biểu tham dự về các vấn đề có liên quan đến công tác văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm pháp luật, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; trao đổi về những bất cập vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất những nội dung mới cần tiếp tục cụ thể hoá hướng dẫn, triển khai trong thời gian tới.

Hoạt động này góp phần thông tin, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật, đồng thời, giúp cán bộ, công chức của các cấp chính quyền nắm vững kiến thức, nghiệp vụ pháp lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

 

                                                                              (Nguyễn Hương)

Tin đã đưa
  • Tổ chức hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2020 ( 23/11/2020 )
  • Kiểm tra công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ( 20/11/2020 )
  • Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương ( 18/11/2020 )
  • Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn ( 16/11/2020 )
  • TỪ NGÀY 01/11/2020, ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 11/11/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk