ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
QUY TRÌNH ISO 9001 : 2008
Các quy trình phòng Hành chính tư pháp


STT

TÊN QUY TRÌNH THỦ TỤC

1

Quy trình thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

2

Quy trình thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

3

Quy trình thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam

4

Quy trình thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

5

Quy trình thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

6

Quy trình thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đối với trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi)

7

Quy trình thủ tục xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

8

Quy trình thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

9

Quy trình thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

10

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp (do cá nhân yêu cầu)

11

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cá nhân yêu cầu trong trường hợp ủy quyền và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

12

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu)

13

Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu).

 

 

Tin đã đưa
  • SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ( 08/09/2018 )
  • Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ( 09/06/2016 )
  • Các quy trình Thanh tra Sở ( 09/06/2016 )
  • Các quy trình phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật ( 09/06/2016 )
  • Các quy trình phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ( 09/06/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk