ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 12/7/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Minh Thuận, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và đại diện Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự.
Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác; tiếp tục đổi mới chương trình, kế hoạch triển khai công việc theo hướng đi vào chiều sâu, sát thực tế; thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và nhiều nhiệm vụ đột xuất (đã hoàn thành 66/114 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao). Trong công tác xây dựng Luật, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án Luật khác, trong đó, nhiều dự án đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng cũng như tiếp tục thực hiện chủ trương tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Toàn Ngành đã thẩm định gần 2.900 văn bản quy phạm pháp luật; các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền gần 6.500 văn bản quy phạm pháp luật. Đối với công tác tổ chức thi hành luật, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 31 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả. Ngành Tư pháp cũng đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, công chứng, trợ giúp pháp lý…
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thảo luận, trình bày nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc xử lý các vấn đề còn bất cập, tồn tại, cũng như nâng cao hiệu quả công tác của toàn Ngành.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các địa phương; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch đã được ban hành; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó chú ý việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng các chỉ số “Chi phí tuân thủ pháp luật” (chỉ số B1); tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động công chứng để kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh tình trạng các văn phòng công chứng thành lập ồ ạt; thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, thi hành án dân sự, lý lịch tư pháp…

Nguyễn Thắm


Tin đã đưa
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi ( 15/07/2019 )
  • Nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập ( 09/07/2019 )
  • Quy định việc tặng quà, nhận quà của các cơ quan, tổ chức, đơn vị người có chức vụ, quyền hạn ( 08/07/2019 )
  • Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng ( 04/07/2019 )
  • 05 nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ( 02/07/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk