ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN EA H'LEO Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo ban hành nội quy kỳ họp của HĐND huyện Ea H’leo khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 30/12/2016
  04/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 30/12/2016
  03/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về quy hoạch xây dựng đo thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea H’leo, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  01/2016/NQ-HĐND Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện Ea H’leo về việc Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại trung tâm các xã, giai đoạn 2017-2020 30/12/2016
  08/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ea Hleo khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - - 2021 08/09/2016
  3341/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 08/09/2016
  03/2016/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ea Hleo 16/06/2016
  02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Ea H'leo 15/04/2016
  01/2016/CT-UBND Tăng cường thực hiện quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản dịch, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Ea H'leo 04/04/2016
  03/2015/CT-UBND Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 14/07/2015
  02/2015/CT-UBND Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'leo 24/03/2015
  01/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014 của UBND huyện Ea H'leo về ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'leo 25/02/2015
  11/2014/QĐ-UBND Điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'leo ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 25/12/2014
  10/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ xây dựng đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm Tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'leo 23/12/2014
  1 2 3 4