ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • HUYỆN CƯ M'GAR Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư M'gar tỉnh Đắk Lắk 24/04/2019
  02/2016/NQ-HĐND Về việc sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện hỗ trợ thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện 30/12/2016
  02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Cư Mgar khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/09/2016
  02/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi NSNN năm 2013 22/07/2015
  01/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu - chi nhân sách nhà nước năm 2014 22/07/2015
  03/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Cư M'gar 09/12/2014
  02/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Cư M'gar 09/12/2014
  01/2014/QĐ-UBND Phân công quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Cư M'gar 16/04/2014
  11/2013/NQ-HĐND Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Cư M'gar 31/12/2013
  01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Cư M'gar 05/11/2013
  01/2013/NQ-HĐND Quy hoạch sử đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Cư Kuin 24/07/2013
  06/2013/NQ-HĐND Cơ cấu vốn ngân sách huyện hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M'gar giai đoạn 2012-2015 11/01/2013
  02/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Cư M'gar khóa VII nhiệm kỳ 2011-2016 07/10/2011
  12/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội buôn Đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ của huyện Cư M'gar đến năm 2010 và định hướng 2015 25/12/2008
  06/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy định công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện Cư M'gar 24/10/2007
  1 2