ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Giải thể 03 Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp

Thực hiện quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II tại Hội nghị lần thứ 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Đắk lắk đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND về việc giải thể 03 Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk thuộc Sở Tư pháp, cụ thể như sau:

1. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 có trụ sở tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (được thành lập theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 có trụ sở tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin (được thành lập theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 có trụ sở tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk (được thành lập theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Các Chi nhánh này chấm dứt hoạt động kể từ ngày 06/5/2019, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện có liên quan giải quyết, sắp xếp các vấn đề về nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trước ngày 3/6/2019.

Các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn các huyện mà các Chi nhánh phụ trách nếu có nhu cầu trợ giúp pháp lý hoặc trao đổi công việc liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh theo địa chỉ sau:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk, số 39 Lý Thường Kiệt, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Số điện thoại: 02623.699.666

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh  

Tin đã đưa
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh ( 21/05/2019 )
  • Kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng ( 20/05/2019 )
  • Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh ( 17/05/2019 )
  • Đắk Lắk truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia ( 17/05/2019 )
  • Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng ( 15/05/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk