ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 01/2017/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
  Ngày ban hành 12/06/2017
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Thị xã Buôn Hồ
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download