ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 06 ổ dịch tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Ea Súp, với tổng số lượng mắc bệnh là 139 con lợn. Đặc biệt, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại 03 tỉnh giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk là tỉnh Khánh Hòa, Đắk Nông và Gia Lai, gây nguy cơ bệnh dịch lây lan cao trên địa bàn tỉnh.

Nhằm khẩn trương, kiên quyết trong công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và chủ động ứng phó với mọi tình huống bệnh dịch có thể lây lan, ngày 05/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi”; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Xem việc phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này; quyết tâm xử lý, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian nhanh nhất.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh đang xảy ra trong nước và trên địa bàn tỉnh; tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đối với các hoạt động kinh tế, đời sống của Nhân dân đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tham gia công tác phòng, chống, khống chế dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Thứ ba, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác như gia súc ăn cỏ, gia cầm và thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Thứ tư, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh động vật nói chung; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp để kịp thời phát hiện, hướng dẫn xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo quy định, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh, các trường hợp khai không đúng về số lượng và trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt dịch bệnh này...

Diễm Xuân

 

Tin đã đưa
  • Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VIII (2019-2024) ( 11/06/2019 )
  • Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk ( 10/06/2019 )
  • Huyện Ea H’leo tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” ( 07/06/2019 )
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn ( 06/06/2019 )
  • Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Chăn nuôi ( 04/06/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk