ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021- 2026

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Ngày 23/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được lập và công bố theo từng đơn vị bầu cử, cụ thể như sau:

1. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội

- Tại đơn vị bầu cử số 01 – Thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Cư M’gar: danh sách gồm có các ông/bà Lê Ngọc Hải, Niê Thanh Mai, Ngô Trung Thành, Nông Thị Thu, Nguyễn Thị Xuân.

- Tại đơn vị bầu cử số 02 – Các huyện Krông Bông, Krông Păk, Lăk, M’Đrăk, Cư Kuin và Krông Ana: danh sách gồm có các ông/bà Lưu Văn Đức, Y Jone Ktull, Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Quang Phước, Lê Thị Thanh Xuân.

- Tại đơn vị bầu cử số 03 – thị xã Buôn Hồ và các huyện Ea Hleo, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar: danh sách gồm có các ông/bà Phúc Bình Niê Kđăm, Y Khoa Niê Kđăm, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Trần Thị Phương Thu, Y Vinh Tơr.

2. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tại đơn vị bầu cử số 1 –  Thành phố Buôn Ma Thuột (gồm các phường Tân Thành, Ea Tam, Khánh Xuân và các xã Ea Kao, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Hòa Phú): Danh sách gồm có các ông/bà Đinh Tuấn Anh, Vi Thị Kiều Chi, Từ Thái Giang, Đinh Xuân Hà, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Thị Lý, H’ Nghị Bkrông, H’ Yim Kđoh.

- Tại đơn vị bầu cử số 2 – Thành phố Buôn Ma Thuột (gồm các phường Tự An, Tân An, Tân Lập, Tân Hòa và các xã Hòa Thắng, Ea Tu, Hòa Thuận): Danh sách gồm có các ông/bà H’ Blôc Niê, H’ Hạnh Niê, Trần Phú Hùng, H’ Hương BKrông, Nay Phi La, Đại đức Trích Trí Minh (Hoàng Văn Đồng), Trương Công Thái, Đỗ Phú Trung.

- Tại đơn vị bầu cử số 3 – Thành phố Buôn Ma Thuột (gồm các phường Tân Tiến, Thống Nhất, Thành Nhất, Thắng Lợi, Thành Công, Tân Lợi và xã Cư Êbur): Danh sách gồm có các ông/bà Vũ Văn Hưng, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Khắc Long, Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Văn Yên.

- Tại đơn vị bầu cử số 4 – Huyện Buôn Đôn (gồm các xã Krông Na, Ea Huar, Ea Wer, Tân Hòa, Ea Nuôl, Ea Bar, Cuôr Knia): Danh sách gồm có các ông/bà Phạm Văn Hanh, H’ Jwin Niê, Lê Thị Hoàng Linh, Y Si Thắt Ksơr, Ya Toan Ênuôl.

- Tại đơn vị bầu cử số 5 – Huyện Ea Súp (gồm thị trấn Ea Súp và các xã Ia Lốp, Ia Jlơi, Ea Rốk, Ya Tờ Mốt, Ia R’Vê, Ea Lê, Cư K’Bang, Ea Bung, Cư M’Lan): Danh sách gồm có các ông/bà Nguyễn Văn Nhiệm, Đỗ Quang Thấm, Nguyễn Thiên Văn, Hà Tường Vi, Nguyễn Đặng Quốc Vương.

- Tại đơn vị bầu cử số 6 – Huyện Cư Mgar (gồm thị trấn Ea Pốk, Quảng Phú, và các xã Quảng Tiến, Ea Kpam, Cư Mgar, Ea Drơng, Ea M’nang, Cư Suê, Cuôr Đăng): Danh sách gồm có các ông/bà Lê Nam Cao, Y Car Ênuôl, Nguyễn Thượng Hải, H’ Lúi Niê, H Nel Êban, Trần Tiến Ngọc, Nguyễn Văn Toàn.

- Tại đơn vị bầu cử số 7 – Huyện Cư Mgar (gồm xã Ea Kiết, Ea Kuêh, Ea Mđroh, Quảng Hiệp, Ea H’đinh, Ea Tul, Ea Tar, Cư Dliê M’nông): Danh sách gồm có các ông/bà H’Lim Niê, Phạm Thanh Quang, Lê Vinh Quy, Nguyễn Minh Quý, Nguyễn Đình Viên.

- Tại đơn vị bầu cử số 8 – Huyện Krông Ana (gồm thị trấn Buôn Trấp và xã Dray Sáp, Ea Na, Ea Bông, Quảng Điền, Dur K Măl, Bình Hòa, Băng Adrênh): Danh sách gồm có các ông/bà H’ Huệ Niê Kđăm, Nguyễn Kính, Phạm Ngọc Nghị, Hồ Thị Cao Nguyên, Lê Thị Thu Phương.

- Tại đơn vị bầu cử số 9 – Huyện Cư Kuin (gồm xã Ea Ning, Cư Ê Wi, Ea Ktur, Ea Tiêu, Ea Bhốk, Ea Hu, Dray Bhăng, Hòa Hiệp): Danh sách gồm có các ông/bà Y Djan Êban, Lê Phú Hanh, Võ Đại Huế, Nguyễn Thị Thúy Hường, Y Jan Buôn Krông, Y Manh Byă, Trương Thị Sen.

- Tại đơn vị bầu cử số 10 – thị xã Buôn Hồ (gồm phường An Lạc, An Bình, Thiện An, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thống Nhất, Bình Tân, và các xã Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên, Bình Thuận, Cư Bao): Danh sách gồm có các ông/bà H’Blă Mlô, Nguyễn Xuân Đá, Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Văn Hồng, H’ Lệ Kriêng, Phạm Thị Quyên, Y Vinh Tơr.

- Tại đơn vị bầu cử số 11 – huyện Krông Buk (gồm xã Cư Né, Chư Kbô, Cư Pơng, Ea Sin, Pơng Đrang, Tân Lập, Ea Ngai): Danh sách gồm có các ông/bà Vũ Văn Mỹ, H’ Nguốp Niê, Phạm Thị Xuân Thao, Huỳnh Chiến Thắng, Nguyễn Thanh Trúc.

- Tại đơn vị bầu cử số 12 – huyện Ea H’leo (gồm thị trấn Ea Đrăng và các xã Ea H’Leo, Ea Răl, Ea Wy, Cư A Mung, Cư Mốt, Ea Tir, Ea Nam, Ea Sol, Ea Khăl, Dliê Yang, Ea Hiao): Danh sách gồm có các ông/bà Phúc Bình Niê Kđăm, Y Giang Gry Niê, Bùi Thị Hà Giang, Nguyễn Ngọc Hiếu, Phạm Thị Phương Hoa, Lương Thị Liệu, Nguyễn Văn Lương, Bun Thó Lào.

- Tại đơn vị bầu cử số 13 – huyện Krông Năng (gồm thị trấn Krông Năng và các xã Phú Xuân, Ea Tam, Tam Giang, Ea Puk, Ea Dăh, Cư Klông, Dliê Ya, Phú Lộc, Ea Toh, Ea Tân, Ea Hồ): Danh sách gồm có các ông/bà H’ Giang Niê, Trần Trung Hiển, Nguyễn Ngọc Hùng, H’Jel Mlô, Nguyễn Văn Quân, H Rô Ma Mlô, Y Rô Ya Niê, Phạm Thị Thanh.

- Tại đơn vị bầu cử số 14 – huyện Ea Kar (gồm thị trấn Ea Knốp, Ea Kar và các xã Ea Tih, Ea Păl, Cư Prông, Cư Huê, Ea Kmút, Xuân Phú): Danh sách gồm có các ông/bà Y Glen Byă, Nguyễn Tuấn Hà, Y Nhuân Byă, Nguyễn Thị Phương, Tô Thị Lâm.

- Tại đơn vị bầu cử số 15 – huyện Ea Kar (gồm xã Ea Đar, Cư Ni, Ea Sar, Ea Sô, Ea Ô, Cư Elang, Cư Yang, Cư Bông): Danh sách gồm có các ông/bà Nguyễn Thị Vân Anh, Huỳnh Bài, Nguyễn Văn Hà, Đặng Thị Nữ, Hà Thị Thúy.

- Tại đơn vị bầu cử số 16 – huyện M’Đrăk (gồm thị trấn M’Đrăk và các xã Cư Prao, Ea Pil, Ea Lai, Ea H’Mlay, Krông Jing, Ea M’Doal, Ea Riêng, Cư M’ta, Cư K’Róa, Krông Á, Cư San, Ea Trang): Danh sách gồm có các ông/bà Hà Thị Thanh Bình, Võ Văn Cảnh, Hồ Duy Thành, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Xuân Tuấn.

- Tại đơn vị  bầu cử số 17 - huyện Krông Bông (gồm thị trấn Krông Kmar và các xã Dang Kang, Cư Kty, Hòa Thành, Hòa Tân, Hòa Phong, Hòa Lễ, Yang Reh, Ea Trul, Khuê Ngọc Điền, Cư Pui, Hòa Sơn, Cư Drăm, Yang Mao): Danh sách gồm các ông/bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trần Thị Hoài, H' Kim Rơ Chăm, Huỳnh Hoàng Lâm, Bùi Tấn Lọi, Bùi Duy Thích, Trần Minh Trọng.

 Tại đơn vị  bầu cử số 18 - huyện Krông Pắk (gồm thị trấn Phước An và các xã Hòa Đông, Ea Kênh, Ea Knuếc, Ea Yông, Hòa An, Ea Hiu, Hòa Tiến, Tân Tiến, Ea Uy, Ea Yiêng): Danh sách gồm các ông/bà H Jes Ka Knul, Y' Khoăt Ayun, Lại Thị Loan, Rơ Lưk Bông, Lương Thị Thùy Nga, Trần Văn Thuận, Trần Hồng Tiến, Ra Lan Von Ga.

 Tại đơn vị  bầu cử số 19 - huyện Krông Pắk (gồm các xã Krông Búk, Ea Kly, Ea Phê, Ea Kuăng, Vụ Bổn):  danh sách gồm các ông/bà Lê Văn Cường, Nguyễn Hoài Dương, Thiang, Sư cô Thích Nữ Tịnh Thủy  (Võ Thị Huệ), Ngô Thị Minh Trinh.

 Tại đơn vị  bầu cử số 20 - huyện Lắk (gồm thị trấn Liên Sơn cà các xã: Yang Tao. Bông Krang, Đắk Liêng, Bioon TRiết, Buôn Tría, Đắk Phơi, Đắk Nuê, Krông Nô, Nam Ka, Ea R'Bin): Danh sách gồm các ông/bà Nông Thị Kim Hạnh, H' Kim Hoa Byă, Nay Y Phủ, Võ Hồng Tài, Võ Ngọc Tuyên.

Theo công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 15 người, trong đó số đại biểu được bầu là 09 người; tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 125 người, trong đó số đại biểu được bầu là 75 người.

Diễm Hằng

 

Tin đã đưa
  • Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử ( 27/04/2021 )
  • Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 ( 27/04/2021 )
  • Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri tham gia bỏ phiếu ( 26/04/2021 )
  • Mức chi bồi dưỡng phục vụ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ( 22/04/2021 )
  • Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác ( 19/04/2021 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk