ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Ngày 08/5/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong phòng, chống mua bán người nhằm ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 05 nội dung công tác trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định trong việc hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và mua bán người; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; xây dựng, duy trì và nhân rộng những mô hình phòng, chống mua bán người ở sơ sở hoạt động hiệu quả.

Thứ hai, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người, lừa đảo hôn nhân, mua bán nội tạng người trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác xác minh, xác định, giải cứu, tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Việc tổ chức các hoạt động hướng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

H.C

Tin đã đưa
  • Triển khai thực hiện các Chương trình kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ( 25/05/2020 )
  • TIẾP TỤC NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KHÔNG CHỦ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ( 21/05/2020 )
  • Hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 ( 19/05/2020 )
  • Tiếp tục thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện ( 19/05/2020 )
  • Đắk Lắk đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường ( 18/05/2020 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk