ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC CHUYÊN MỤC
 • Công chứng - chứng thực
 • Hộ tịch,quốc tịch,lý lịch tư pháp
 • Lĩnh vực khác
 • HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP Gửi câu hỏi
  LÀM GIẤY KHAI SINH

  Tôi có người cô có thẻ căn cước từ hồi Ngụy năm sinh đề 1942. Trong Giấy khai sinh của con cấp 25/02/1975 năm sinh của bà cũng 1942. Khi đăng ký hộ khẩu thì lại là sinh năm 1940. Bà chưa đăng ký khai sinh lần nào. Vậy bà muốn làm đăng ký mới Giấy khai sinh thì có thể căn cứ theo căn cước chế độ cũ để làm cho đúng năm sinh không?

  ( Nguyễn Văn Năm - 08/10/2012 )

              Vấn đề ông Nguyễn Văn Năm hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

              Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc sinh chưa được đăng ký trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh ra thì phải đăng ký theo thủ tục đăng ký quá hạn.

              - Về thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh quá hạn

              Trường hợp người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người mẹ; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì đăng ký tại UBND xã, nơi cư trú của người cha hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú.

              - Xác định nội dung trong đăng ký khai sinh quá hạn

              Khai đăng ký khai sinh quá hạn cho người, có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó.

             Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năn sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại.

  PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP           

  Câu hỏi cùng chuyên mục
 • TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN (Phan Cẩm Ngọc - 14/08/2012 )
 • CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Nguyễn Văn Hiệp - 09/05/2012 )
 • THAY ĐỔI HỌ TÊN (Lê Hùng Thiên Vũ - 13/12/2011 )