ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục din biến phức tạp và có thể bùng phát trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số
3092-CV/TU ngày 28/8/2019
yêu cầu các cấp ủy, chính quyn, s, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, ch đạo trin khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung ch đạo:  

- Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; Công văn số 5566/UBND-KGVX ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tnh.

- Ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt hoạt động phun thuc diệt trừ muỗi trên diện rộng; chỉ đạo các cơ sở điu trị thực hiện phân tuyến điu trị, tăng cường năng lực trong chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh, bệnh sốt xut huyết trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai tích cực các hoat động phòng, chống dịch bệnh, bệnh sốt xuất huyết trong trường học, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên cách phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường tại các trường học, đặc biệt vào thời điểm chuẩn bị cho học sinh, sinh viên vào đầu năm học mới.

- Các địa phương, đơn vị của tỉnh chủ động phối hp chặt chẽ với ngành y tế thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; trin khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đặc biệt tại nơi công cộng, các công trình xây dựng, khu vực tập trung dân cư, thiếu nước sạch...; giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, can thiệp, hỗ trợ xử lý kịp thời, triệt để các khu vực, ổ dịch bệnh, nhằm tránh lây lan…

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết với hình thức đa dạng, phong phú để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đưa tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện các, biện pháp phòng, ngừa, ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết. Phát hiện, phản ánh, đưa tin các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; phê bình các địa phương, đơn vị, cá nhân thiếu tích cực, không thực hiện phòng, chống bệnh sốt xuất huyết...

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; chủ động tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi… xem các hoạt động này là một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước của tập thể, cá nhân ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bố trí, huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn; kiên quyết xử lý không để dịch kéo dài, lan rộng; tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại địa phương, cơ sở./.

Nguyễn BìnhTin đã đưa
  • Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục địa phương ( 04/09/2019 )
  • Mức tiền ăn hàng ngày đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh ( 04/09/2019 )
  • Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước phát hành phải được tiếp nhận và phát hành bằng văn bản điện tử ( 04/09/2019 )
  • Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp ( 03/09/2019 )
  • CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 30/08/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk