ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Lịch công tác tuần từ ngày 05/11 đến 09/11/2018
NỘI DUNG
THAM DỰ CHỦ TRÌ
THỨ HAI
05/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ BA
06/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ TƯ
07/11
Sáng
 
 
Chiều
 
 
Cả ngày
Dự họp thành viên UBND tỉnh để thông qua nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
THỨ NĂM
08/11
Sáng
Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Lãnh đạo Sở
Chiều
 
 
Cả ngày
 
 
THỨ SÁU
09/11
Sáng
Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
Đ/c Nguyễn Minh Thuận
(Giám đốc)
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh (2008-2018).
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Chiều
Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (lần 2) của công dân.
Đ/c Phan Thị Hồng Thắng
(P. Giám đốc)
Dự Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Đ/c Y Pôl Tơr
(P. Giám đốc)
Cả ngày
 
 
 

 

Tin đã đưa
  • Lịch công tác tuần từ ngày 29/10 đến 02/10/2018 ( 29/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 22/10 đến 26/10/2018 ( 21/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến 19/10/2018 ( 15/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến 12/10/2018 ( 08/10/2018 )
  • Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến 05/10/2018 ( 01/10/2018 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk