ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bảo đảm quyền học tập văn hóa, chính trị cho vận động viên

Đây là một trong những nội dung nêu tại Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Theo đó, vận động viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được triệu tập vào đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ngành để tập huấn và thi đấu thì được cơ quan sử dụng vận động viên chi trả học phí theo quy định của pháp luật. Vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.

 Cơ quan sử dụng vận động viên có trách nhiệm: Tổ chức học bổ sung kiến thức văn hóa cho vận động viên thể thao thành tích cao sau khi vận động viên tham dự tập huấn thi đấu tại các giải thể thao trong nước và quốc tế; chi trả các khoản chi phí liên quan đến việc tổ chức học bổ sung; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; thông tin, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước, thế giới và tình hình hoạt động của ngành cho huấn luyện viên, vận động viên; khuyến khích tạo điều kiện cho huấn luyện viên, vận động viên học ngoại ngữ, tin học, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các hoạt động xã hội khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 14/6/2019./.

Trọng Đức

 

Tin đã đưa
  • Nghị định số 34/2019/NĐ-CP: Bổ sung quy định về thi tuyển công chức cấp xã ( 04/05/2019 )
  • Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022 ( 02/05/2019 )
  • Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019 ( 26/04/2019 )
  • KIỂM TRA CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI ĐẮK LẮK ( 26/04/2019 )
  • 17 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2019 ( 25/04/2019 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk