ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • CHI TIẾT VĂN BẢN Tìm kiếm
  Số / ký hiệu 1078/2018/QĐ-UBND
  Nội dung trích yếu Quyết định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện
  Ngày ban hành 25/05/2018
  Hình thức văn bản Quyết định
  Cơ quan ban hành Huyện Krông Bông
  Ghi chú
  ----------------------------
  File đính kèm Download