ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Sáng 30/6/2017, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Đào Viết Hồ – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quán triệt một số nhiệm vụ cần tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề này trong năm 2017.

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ Sở Tư pháp; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên./.

H’Cuăn

Tin đã đưa
  • Đắk Lắk triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017 ( 02/06/2017 )
  • THÔNG BÁO ( 06/12/2016 )
  • Đắk Lắk triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” ( 18/07/2016 )
  • Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính ( 01/06/2016 )
  • Giờ mở cửa cửa hàng bán lẻ xăng dầu không sau 6h sáng và giờ đóng cửa nghỉ bán không trước 18h hàng ngày ( 04/05/2016 )
  • VIDEO CLIP  
  • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
  • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk